Biography in English:

Student Ambassador at University of Copenhagen, Denmark.

Before being appointed as Student Ambassador April 1 2017, Bo has since 2003 worked at the IT University of Copenhagen and at Roskilde University. Beginning his career as Study Administration Officer and moving on to three different management positions. Bo holds a master’s degree in humanities from UCPH (musicology and rhetoric) and has since completed a number of public administration and leadership development courses. Bo was elected to the Board of the European Network of Ombuds in Higher Education in June 2019.

As Student Ambassador Bo was appointed by a committee consisting of members of management, academic staff, administrative staff and students. The university’s Rector appoints the committee. As stated in the university’s Rules of procedure for the University of Copenhagen’s Student Ambassador the Student Ambassador shall be able to function independently.

Biography in native language:

Studenterambassadør ved Københavns Universitet

Før Bo blev ansat som studenterambassadør 1. april 2017, havde han siden 2003 arbejdet på IT-universitetet i København og på Roskilde Universitet. Han begyndte sin karriere som studienævnssekretær og fortsatte ind i tre lederstillinger. Bo har en kandidatgrad i humaniora fra KU (musikvidenskab og retorik) og har siden gennemført en række kurser inden for offentlig administration og lederudvikling.

Bo blev ansat som studenterambassadør af et udvalg bestående af medlemmer af ledelsen, videnskabeligt personale, administrativt personale og studerende. Universitetets rektor udpeger udvalget. I universitetets forretningsorden for Københavns Universitets studenterambassadør er det fastsat, at studenterambassadøren er uafhængig af Københavns Universitet i udøvelsen af sit hverv.

Bo blev valgt til bestyrelsen for European Network of Ombuds in Higher Education i juni 2019.