Biography in English:

Former Student Ombudsman at Altınbaş University, Istanbul, Türkiye
Gizem Güray was the first Student Ombudsman in Turkey and at Altınbaş University, Istanbul, Türkiye, between 2019-2022. She holds a bachelor’s degree in public administration from Istanbul University. She is the Head of the Registrar’s Office in the same institution, pursuing her master’s in Public Policy at the Central European University (CEU), Vienna, Austria.
When she was in the Ombudsman position, she was also a member of the Student Satisfaction Committee at Altınbaş University, in which the administration took into account the recommendations brought up by the Ombudsman Office and made amendments and improvements accordingly. 
She has been a member of ENOHE since 2021 and actively attends ENOHE’s conferences and workshops. 

Biography in Turkish:

Altınbaş Üniversitesi Eski Öğrenci Ombudsmanı

Gizem Güray, 2019 ve 2022 yılları arasında Türkiye’nin ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilk Öğrenci Ombudsmanı olarak görev yapmıştır. Lisans diplomasını İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünden almıştır. Aynı kurumda Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görevine devam etmektedir ve lisansüstü çalışmalarına Central European University, Viyana, Avusturya’da devam etmektedir. 

Ombudsman olduğu dönemde, aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi’nin Öğrenci Memnuniyet Komisyonu’nda görev almıştır. Komisyon ve yönetim, Ombudsmanın öğrenciden edindiği bilgilere dayanarak gündeme getirdiği sorunları dikkate almıştır ve bunlara yönelik iyileştirmeler yapmıştır. Gizem, 2021 yılından beri ENOHE üyesidir ve aktif olarak konferans ve eğitimlere katılmaktadır.